Akutní stavy v otologii v ambulantní i klinické praxi

9. mezioborové sympozium
12. - 13. dubna 2019

Lektoři

prof. MUDr. Bláha Milan, CSc.
IV. interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

doc. MUDr. Čelakovská Jarmila, Ph.D.
Klinika nemocí kožních a pohlavních, Fakultní nemocnice Hradec Králové

doc. MUDr. Čelakovský Petr, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Černá Pařízková Renata, Ph.D., LL.M.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Černý Michal, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Dědková Jana
Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Došel Petr
Ústav leteckého zdravotnictví, Praha

MUDr. Dršata Jakub, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Formánek Martin, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava

MUDr. Gebouský Pavel
Klinika infekčních nemocí, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Hloušková Miroslava
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

prof. MUDr. Chrobok Viktor, CSc., Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

doc. MUDr. Klein Leo, CSc.
Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

prof. MUDr. Komínek Pavel, Ph.D., MBA
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava

MUDr. Kopřiva Jan
Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Mejzlík Jan, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Novotný Štěpán
KÜBECK s.r.o. Hyperbarická a potápěčská medicína, Kladno

Ing. Okluský Miroslav
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Pellantová Věra, Ph.D.
Klinika infekčních nemocí, Fakultní nemocnice Hradec Králové

prof. MUDr. Pudil Radek, Ph.D.
I. interní kardioangiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Ryšková Lenka, Ph.D.
Ústav klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Stříteská Maja
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Šatanková Jana
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Školoudík Lukáš, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Švejdová Anna
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové

doc. MUDr. Vališ Martin, Ph.D.
Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Vodička Jan, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice

MUDr. Zeleník Karol, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava