Akutní stavy v otologii v ambulantní i klinické praxi

9. mezioborové sympozium
12. - 13. dubna 2019

Program sympozia

Pátek 12. 4. 2019, 9:00 - 17:00

8:00 - 9:00    Registrace

9:00 - 9:15    Zahájení sympozia

9:15 - 10:45    Sluchová trubice při změnách tlaku
moderátor panelu: L. Školoudík

Anatomie a funkce sluchové trubice (A. Švejdová)
Vyšetření sluchové trubice (M. Formánek)
Porucha funkce sluchové trubice (L. Školoudík)
Sluchová trubice a létání (P. Došel)
Sluchová trubice a potápění (R. Pudil)
Sluchová trubice a hyperbarická komora (Š. Novotný)
Jak to dělám já: Diagnostické postupy, chyby a omyly (L. Školoudík)

10:45 – 11:15    Přestávka

11:15 – 12:45    Náhlé poruchy sluchu a rovnováhy
moderátor panelu: J. Dršata

Náhlá porucha sluchu – definice (J. Dršata)
Možnosti vyšetření sluchu (P. Čelakovský)
Náhlá porucha sluchu – léčba (K. Zeleník)
Náhlá porucha rovnováhy – definice (J. Mejzlík)
Možnosti vyšetření akutní závrati (M. Stříteská)
Náhlá porucha rovnováhy – ORL léčba (J. Vodička)
Náhlá porucha rovnováhy – neurologická léčba (M. Vališ)
Reohemaferéza (M. Bláha)
Jak to dělám já: Diagnostické postupy, chyby a omyly (J. Dršata, J. Mejzlík)

12:45 – 13:45    Přestávka oběd

13:45 – 15:00    Úrazy ucha
moderátor panelu: M. Černý

Poranění boltce a zevního zvukovodu (J. Mejzlík)
Postižení kůže sluncem a mrazem (J. Čelakovská)
Popálení a poleptání kůže (L. Klein)
Poranění středního ucha (P. Komínek)
Zlomeniny spánkové kosti – pohled ORL (J. Šatanková, J. Dědková)
Zlomeniny spánkové kosti – chirurgická léčba (V. Chrobok)
Jak to dělám já: Diagnostické postupy, chyby a omyly (M. Černý)

15:00 – 15:30    Přestávka

15:30 – 17:00    Otogenní zánětlivé komplikace
moderátor panelu: V. Chrobok

Definice a dělení (V. Chrobok)
Obrna lícního nervu (K. Zeleník)
Labyrintitida (J. Vodička)
Pohled rentgenologa na nitrolební komplikace (J. Dědková)
Pohled infekcionisty na nitrolební komplikace (P. Gebouský)
Pohled intenzivisty na nitrolební komplikace (R. Černá Pařízková)
Pohled mikrobiologa na nitrolební komplikace (L. Ryšková)
Pohled vakcinologa na nitrolební komplikace (V. Pellantová)
Jak to dělám já: Terapeutické postupy, chyby a omyly (V. Chrobok)

17:00    Ukončení teoretické části sympozia

19:00    Společenský večer (Restaurace u Královny Elišky, mapa)

Sobota 13. 4. 2019, 8:00 - 11:30 Workshop

Na každém pracovišti 15 minut, 4 školenci

1. Mikrobiologické vyšetření, odběr kultivace z ucha (L. Ryšková)
2. Vyšetření závratí: Video Head Impulse Test (M. Stříteská)
3. Otoakustické emise (J. Mejzlík)
4. BERA (J. Dršata)
5. Tympanometrie, vyšetření funkce sluchové trubice (M. Formánek)
6. Tónová audiometrie (M. Hloušková)
7. Topodiagnostika obrny lícního nervu (P. Čelakovský)
8. Balónková dilatace sluchové trubice (L. Školoudík)
9. Otomikroskopie, pneumatická otoskopie (J. Vodička)
10. Akutní stavy po kochleární implantaci – bolesti ucha, zánět středního ucha, magnetická rezonance, nefunkčnost implantátu (K. Zeleník, P. Komínek, M. Okluský)
11. Endoskopie ucha flexibilní a rigidní (M. Černý, J. Šatanková)
12. CT a MR spánkové kosti (J. Kopřiva)

V programu ještě může docházet k úpravám. Děkujeme za pochopení.