Akutní stavy v otologii v ambulantní i klinické praxi

9. mezioborové sympozium
12. - 13. dubna 2019

Závazná registrace

Pátek 12. 4. 2019 - Sympozium - teoretická část
Počet účastníků: 70 (z toho 0 volných míst - kapacita vyčerpána, lze se registrovat pouze jako náhradník)

Sobota 13. 4. 2019 - Workshop
Počet účastníků: 40 (z toho 2 volných míst)

Účastnický poplatek:

Teorie 12. 4. 2019 Workshop 13. 4. 2019
Registrace do 8. 3. 2019 1000 Kč 1500 Kč
Registrace od 9. 3. 2019 1300 Kč 2000 Kč


Ceny jsou včetně 21 % DPH. Storno poplatek po 29. 3. 2019 je 750 Kč. Před tímto datem se zaplacená částka vrací ponížená o manipulační náklady 150 Kč. Po 5. 4. 2019 je storno poplatek 100 %.

V ceně registračního poplatku jsou zahrnuty odborný program, textové podklady přednášek, občerstvení o přestávkách, oběd (pátek). Společenská večeře (U Královny Elišky) v ceně 300 Kč se hradí zvlášť. Ubytování si každý účastník zajišťuje a hradí samostatně.
Částka se hradí bankovním převodem. Registrace se stává platnou teprve v okamžiku uhrazení registračního poplatku, potvrzení o úhradě musí být doručeno do 3 pracovních dnů od registrace.

Deadline pro registraci vypršel. Registrace jsou uzavřeny. Děkujeme za pochopení.
Titul před:     Příjmení:     Jméno:     Titul za: 
Datum narození: den měsíc rok
Odbornost: Lékař
Nelékař
Email: Email (kontrola): 
Kontaktní telefon: 

Pracoviště:
Název:
Ulice a číslo:
Město: PSČ:

Všichni účastníci obdrží tištěný doklad o zaplacení (daňový doklad) v den teoretické části sympozia při prezenci na místě.

Přihlašované akce:
Teoretická část 12. 4. 2019
Workshop 13. 4. 2019
Společenská večeře 12. 4. 2019 (cena 300 Kč)