Akutní stavy v otologii v ambulantní i klinické praxi

9. mezioborové sympozium
12. - 13. dubna 2019

Ubytování

Ubytování si každý úcastník sympozia řeší individuálně.

Možnosti ubytování: