Akutní stavy v otologii v ambulantní i klinické praxi

9. mezioborové sympozium
12. - 13. dubna 2019

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava
Lékařská fakulta, Univerzita Ostrava

pořádají

9. mezioborové sympozium

Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných ORL stavů
v ambulantní i klinické praxi – akutní stavy v otologii

věnováno životnímu jubileu prof. MUDr. Ivana Hybáška, DrSc.

Termín: 12. - 13. duben 2019
Učebny Psychiatrické kliniky
Fakultní nemocnice, Hradec Králové

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.