Akutní stavy v otologii v ambulantní i klinické praxi

9. mezioborové sympozium
12. - 13. dubna 2019

Kontakt

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581 500 05 Hradec Králové
tel. +420 495 832 464
E-mail: sympozium@orlfnhk.cz
WWW: http://sympozium.orlfnhk.cz
WWW 2: http://www.fnhk.cz/orl