Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných ORL stavů v ambulantní i klinické praxi - dušení

7. mezioborové sympozium
21. - 22. dubna 2017

Milé kolegyně, vážení kolegové,

náhlé a neodkladné stavy v ORL tvoří rozsáhlou kapitolu našeho oboru, pro letošní rok bychom se zaměřili na problematiku dušení. Důvody pro dušení v ORL jsou různé a mnohdy diagnostika, ale především terapie, vyžadují zapojení a spolupráci odborníků mnoha lékařských profesí. Mezioborové pracovní sympozium nabídne účastníkům ucelené informace na uvedenou problematiku z pohledu všech odborností, jichž se diagnostika a terapie týká. Lektory jsou odborníci z oborů otorinolaryngologie, radiologie, pediatrie, intenzivní péče, chirurgie a interny. Teoretická část sympozia je doplněna o praktické ukázky a nácvik diagnosticko-terapeutických metod.

Cílem sympozia je poskytnout účastníkům interdisciplinární pohled na dušení v ORL a je určeno pro otorinolaryngology, chirurgy, internisty, pediatry, hematology a radiodiagnostiky v ambulantní i klinické praxi.

Doufáme, že pro Vás sympozium bude přínosem, a těšíme se na Vaši účast.

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
doc. MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNHK a LFHK UK