Komplexní vyšetření u náhlých a neodkladných ORL stavů v ambulantní i klinické praxi - krvácení

Mezioborové sympozium
15. - 16. dubna 2016

Milé kolegyně, vážení kolegové,

náhlé a neodkladné stavy v ORL tvoří rozsáhlou kapitolu našeho oboru, pro letošní rok bychom se zaměřili na problematiku krvácení a to nikoliv jen na epistaxi. Důvody pro krvácení v ORL jsou různé a mnohdy diagnostika, ale především terapie, vyžadují zapojení a spolupráci odborníků mnoha lékařských profesí. Mezioborové pracovní sympozium nabídne účastníkům ucelené informace na uvedenou problematiku z pohledu všech odborností, jichž se diagnostika a terapie týká. Lektory jsou odborníci z oborů otorinolaryngologie, radiologie, pediatrie, hematologie, chirurgie a interny. Teoretická část sympozia je doplněna o praktické ukázky a nácvik diagnosticko-terapeutických metod.

Cílem sympozia je poskytnout účastníkům interdisciplinární pohled na krvácení v ORL a je určeno pro otorinolaryngology, chirurgy, internisty, pediatry, hematology a radiodiagnostiky v ambulantní i klinické praxi.

Doufáme, že pro Vás sympozium bude přínosem, a těšíme se na Vaši účast.

prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
as. MUDr. Petr Čelakovský, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNHK a LFHK UK v Praze